Příměstský tábor Řepice

V tomto dokumentu naleznete většinu informací o našich příměstských táborech. Přečtěte si ho prosím celý. Až pokud zde nenaleznete odpověď na Vaši otázku, zavolejte na tel. 777/214510

Pro rok 2019 jsme připravili dva termíny příměstských táborů v Řepici.

1. termín   PT1   8. – 12. 7. 2019      Věk 4 roky – 2012 Obsazeno

2. termín   PT2   15. – 19. 7. 2019     Věk 4 roky – 2012 Obsazeno

Místo:              zahrada a louka u Pastelkového hřiště v ŘEPICI (Řepice 133)

Strava:             2 x svačina, oběd, pitný režim zajištěn nepřetržitě

Kapacita:          20 dětí na každý termín

Začátek:           denně mezi 7:00 – 8:30 hod.

Konec:              denně mezi 15:00 – 17:00 hod.

Cena:                 1500,- Kč.

Pořadatel:         Spolek Děti Řepice, IČ: 22765603, Řepice 133, 38601

Hl. vedoucí:      Martin TÍKAL, 777/214510    

Vedoucí PT1:    Vladimíra Tíkalová 724/181029

Vedoucí PT2:    Michaela Medová 776/401660

Jak se přihlásit: Přihlášku můžete odeslat emailem (s podpisem), poštou nebo doručit osobně. Pokud bude větší zájem, než kapacita tábora, provedeme výběr. O přijetí dítěte na tábor budete informováni emailem (na email uvedený u 1. zákonného zástupce) do 7 dnů od doručení přihlášky. Přijaté děti budou zveřejněny na stránkách www.deti-repice.cz. Po obdržení potvrzujícího emailu máte na 7 dnů blokované místo v pořadníku. Řádně přihlášeni budete po uhrazení celého táborného nebo minimálně nevratné zálohy 500,- Kč. Platbu můžete provést osobně, nebo na účet 1079670043/0800 (Do poznámky napište PT1-2 dle termínu na který dítě jede a jméno. Např PT1 Novák, PT1a2 Novák nebo PT1 Adam a Eva Novákovi.). Kapacita každého termínu bude 20 dětí. Dítě se může zúčastnit i více termínů táborů.

Přihlášku a další potřebné dokumenty naleznete v záložce „dokumenty ke stažení“. Telefonicky se nelze na tábor přihlásit. Při zasílání emailů s přihláškou napište do předmětu emailu „přihláška“ nebo „tábor“.

Doplatek táborného uhraďte do 1. 6. 2019 osobně, nebo na účet 1079670043/0800 (Do poznámky napište PT1-2 dle termínu, na který dítě jede a jméno. Např PT1 Novák, PT1a2 Veselý nebo PT1 Adam a Eva Novákovi.). Potvrzení o platbě vystavíme na požádání, nejpozději v den nástupu na tábor (nezasíláme poštou). Storno poplatky jsou stanoveny takto: Odhlášení méně než 15 dnů 800,- Kč. Při předčasném odjezdu z tábora ze zdravotních důvodů vracíme 120,- Kč za každý zkrácený celý den. Záloha bude v případě nenastoupení na tábor použita jako smluvní pokuta ve prospěch pořadatele.

Příjezd na tábor: před odjezdem na tábor si připravte následující:

  1. prohlášení zákonných zástupců s kopií průkazu zdravotní pojišťovny
  2. užívané léky (každé balení označte jménem a dávkováním)

Dítě můžete přivést ráno mezi 7:00 a 8:30 hod. na zahradu za růžovým domem u Pastelkového hřiště. Pokud přijedete vozidlem, zaparkujte prosím na louce nebo před růžovým domem č. 133. Neomezujte prosím sousedy nevhodným parkováním. Děti si můžete vyzvednout mezi 15:00 a 17:00 hod.

Co s sebou: Vhodné oblečení dle počasí, obuv do lesa, plavky, hrnek na pití a pokrývku hlavy. Případné další věci budou upřesňovány den předem při odchodu dětí.

 Jídlo: Pro děti bude zabezpečena dopolední svačina, oběd a odpolední svačina. Po celou dobu bude zabezpečen pitný režim. Nedávejte prosím dětem žádné sladkosti a dobroty. Pokud jim chcete dopřát něco navíc, předejte to prosím vedoucí oddílu při příchodu v množství, které se dá rozdělit pro všechny děti (cca 20). Děkujeme.

Zázemí: Většina aktivit se bude odehrávat na zahradě u bazénu a v okolí. K dispozici bude pergola, kde se mohou děti schovat před prudkým sluncem nebo deštěm. Některé aktivity budou dělat společně s dětmi z letního tábora.

Různé: Děkujeme případným sponzorům za ceny a reklamní předměty, které budou využity pro děti (hodí se vše). Předem moc děkujeme.

Poznámky:

  1. Podpisem přihlášky souhlasíte s dodatkem GDPR.
  2. Podpisem přihlášky souhlasíte s cenou táborného. Cena byla stanovena na základě zkušeností z předchozích let.
  3. Táborový personál je složen z dobrovolníků, kteří ve svém volném čase absolvovali přípravu na tábor i samotný tábor.
  4. Upozorňujeme rodiče, že dítě se na táboře může ušpinit. Rovněž oblečení může být znečištěné.
  5. Dítě může být po táborových hrách unaveno. Budou používat celé tělo, ne jen ruce na klávesnici a myš.
  6. Pokud s čímkoliv nesouhlasíte, prosím najděte si jiný tábor.

Přehled přijatých dětí