Tábory 2019

Na rok 2019 plánujeme několik změn. Prosím udělejte si chvilku a přečtěte si prosím následující informace. Informace budeme postupně doplňovat až do února 2019.

Termíny:

  1. termín T1     7. – 19. 7. 19 (NE – PÁ)        věková hranice 2009, 08, 07, 06 a 05 Nově i ročník 2010 
  2. termín T2   20. – 27. 7. 19 (SO – SO)        věková hranice 2011,10,9,8,7,6,2005
  3. termín T3  27. 7. – 3. 8. 19 (SO – SO)   věková hranice 2013,12,11,10,9,8,2007 Nadále budeme používat zkratky T1, T2 a T3 pro jednotlivé termíny.

 

 

 

Místo:          táborová základna DŘEP (49.2795039N, 13.9240356E) foto zde

Ubytování:   podsadové stany pro dvě osoby

Kapacita:     44 dětí na každý termín

Začátek:       T1 v neděli v 16:00 hod

T2 a T3 v sobotu v 16:00 hod

Konec:         T1 v pátek v 14:00 hod.

T2 a T3 v sobotu v 10:00 hod

Pořadatel:   Spolek Děti Řepice, IČ: 22765603, Řepice 133, 38601
   

Určení: Tábor je určen pro děti z široké veřejnosti v dané věkové kategorii. Dítě musí být zdravotně způsobilé, samostatné a schopné zvládnout pobyt bez rodičů!!!!!!! Je možné se přihlásit na 2. a 3. termín zároveň. Kapacita tábora je 44 dětí.

Jak se přihlásit: Přihlášku můžete odeslat emailem (naskenované s podpisem, v PDF černobíle, ne v JPG), poštou nebo doručit osobně. Pokud bude větší zájem než kapacita tábora, provedeme výběr. O přijetí dítěte na tábor budete informováni emailem (na email uvedený u 1. zákonného zástupce) do 7 dnů od doručení přihlášky (první potvrzující emaily budeme odesílat kolem 1. 3. 2019). Přijaté děti budou zveřejněny na stránkách www.deti-repice.cz. Po obdržení potvrzujícího emailu máte na 7 dnů blokované místo v pořadníku. Řádně přihlášeni budete po uhrazení táborného nebo minimálně nevratné zálohy 500,- Kč. Platbu můžete provést osobně, nebo na účty 1079670043/0800 a 2700399007/2010 (Do poznámky napište T1-3 dle termínu, na který dítě jede a jméno. Např. T2 Novák, T2a3 Novák nebo T3 Adam a Eva Novákovi.) Kapacita každého termínu bude 44 dětí. Dítě se může zúčastnit zároveň 2. i 3. termínu.

Přihlášku a další potřebné dokumenty naleznete v záložce „dokumenty ke stažení“ na www.deti-repice.cz. Telefonicky se nelze na tábor přihlásit.

Cena za 1. termín tábora je stanovena na 5900,- Kč
za 2. a 3. termín tábora je 3850,- Kč.
Je možné využít následující slevy. Slevy je možné sčítat.

  • Sleva při přihlášení na 2. a 3. termín letních táborů, a to 200,- Kč z ceny 3. termínu tábora.
  • Sleva 500,- Kč pro děti, které byly na táboře na základně DŘEP (2017 nebo 2018)
  • Sleva 500,- Kč při doplacení táborného do konce května 2019.

Doplatek táborného uhraďte do 31. 5. 2019 osobně, nebo na účty 1079670043/0800 a 2700399007/2010. Potvrzení o platbě vystavíme na požádání, nejpozději v den nástupu na tábor (nezasíláme poštou). Storno poplatky jsou stanoveny takto: Záloha 500,- Kč je nevratná. Odhlášení méně než 30 dnů od zahájení tábora – 30%, odhlášení méně než 15 dnů od zahájení tábora – 50% z ceny táborného. Při předčasném odjezdu z tábora ze zdravotních důvodů vracíme 200,- Kč za každý zkrácený celý den (příjezdový a odjezdový den se nepočítá).

 

Označení: Platby na účet označte do poznámky T1-3 dle termínu na který dítě jede a jméno. Např. T2 Novák, T2 a 3 Novák nebo T3 Adam a Eva Novákovi. Při zasílání emailů s přihláškou napište do předmětu emailu „přihláška“ nebo „tábor“.

 

Komunikace: Pro informace o táboře můžete volat na telefon 777/214510. Na tomto telefonu Vám poskytne hlavní vedoucí všechny všeobecné informace. Nelze se telefonicky přihlásit, nebo domluvit nějakou službu. Pokud budete mít nějaký požadavek na ubytování, speciální péči o dítě, uvolnění z tábora… použijte email mtiky@seznam.cz. Pokud se mne totiž někdo zeptá na zábavě u 3 piva, jestli Pepík může bydlet ve stanu s Honzíkem, tak je velká pravděpodobnost, že to zapomenu. Informace zaslané na e-mail v klidu probereme a zapíšeme si je do dokumentace k táboru a pokud to bude možné, tak i splníme.

V průběhu tábora můžete v neodkladných záležitostech volat na telefon 777/214510 nebo psát na email mtiky@seznam.cz. Při předání dítěte na tábor dostanete ještě telefonní číslo na zdravotníka. Nevolejte prosím oddílovým vedoucím a ostatním členům našeho týmu.

 

Příjezd na tábor: před odjezdem na tábor si připravte následující:

  1. posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
  2. prohlášení zákonných zástupců s kopií průkazu zdravotní pojišťovny
  3. užívané léky (každé balení označte jménem a dávkováním)

Tábor se nachází poblíž obce Řepice u rybníka Okrouhlík (49.2795039N, 13.9240356E). Do tábora vede úzká asfaltová cesta, která začíná na okraji Řepice proti odbočce na Pastelkové hřiště a končí u řepického rybníka. V čase příjezdu a odjezdu z tábora doporučujeme jednosměrný provoz od Řepice směrem k řepickému rybníku. Dítě přivezte v den nástupu na tábor (T1 neděle, T2 a 3 sobota) v 16:00 hod. Při příchodu do tábora vyhledejte hlavního vedoucího (Tiky). Zde se nahlásíte a dostanete další informace o oddílovém vedoucím, místu pro ubytování a místu, kde se nachází zdravotník, kterému předáte 3 výše uvedené věci. Od 16:00 do 16:45 bude vyčleněn čas na ubytování dětí a předání dokumentace. Veškerá zdravotní omezení oznamte zdravotníkovi. Pokud je oznámíte oddílovému vedoucímu nebo praktikantovi, tak je to určitě užitečné, ale nejsme schopni zabezpečit, že budou důsledně dodržovány. Za zdravotní stav odpovídá zdravotník.

 

Co s sebou (doporučení): Pláštěnka, holiny (jiné boty do deště), batůžek, láhev na pití na výlety (postačuje 0,5 l PET), oblečení na spaní do stanu, hygienické potřeby, ručník, turistická pevná obuv,  tepl. souprava, čepice proti slunci, plavky, spodní prádlo a ostatní oblečení dle vlastního uvážení (př. triko, bermudy, svetr, kalhoty, ponožky apod.), toaletní papír (děti odevzdají vedoucím a bude doplňován na WC), krém na opalování, baterka (ne svíčky), spacák, karimatka nebo deka pod sebe (rozměr postele 70 x 190), popř. i polštářek, ešus (miska), lžíce, hrníček, utěrka, finanční částka pro osobní potřebu. POZOR!!! Nebrat si cenné věci!!! Úložný prostor na zavazadla a osobní věci je pod postelí na dřevěném roštu. Výška vstupního otvoru je 23 cm x 190 cm. Dále máme v plánu vyrobit do každé podsady stolek na osobní věci dětí. Doufáme, že se to podaří zrealizovat.

 

Jídlo: V den příjezdu se bude začínat teplou večeří kolem 19:00 hod.!!! Každý den bude pro děti připraveno min. 5 jídel (snídaně, svačina, oběd, svačina a večeře) a nepřetržitě pití. V závislosti na počasí a vytíženosti dětí připravujeme i druhou večeři. Nedávejte dětem žádné cukrovinky a stravu, která by mohla uškodit jejich žaludku (měkké uzeniny apod.). Ve stanu se potraviny rychle kazí a dětem může být špatně po požití těchto potravin. Na táboře bude dostatek jídla.

 

Ubytování: Děti budou ubytovány v dřevěných podsadových stanech po dvou. Dřevěné postele budou vybaveny pouze 0,5 cm silnou izolační podložkou proti chladu. Doporučujeme dítě vybavit nějakou dekou nebo molitanem pro lepší komfort spaní. Rozměr postele je 70 x 190 cm.  Vedení tábora si vyhrazuje právo rozhodnout v jakém stanu a s kým bude dítě ubytováno. O rozdělení dětí do podsad a oddílů rozhoduje vedení tábora dle potřeb a plánu organizace tábora.

 

Mobilní telefony

Upozorňujeme rodiče, že mobilní telefony nebudou pro děti povoleny. Podmínky tábora neumožňují dobíjení baterie telefonu a není možnost bezpečné úschovy přístroje.

 

Návštěvy na táboře

Na táborech nebudou návštěvy umožněny. Pokud budete z jakéhokoliv závažného důvodu potřebovat kontaktovat Vaše dítě, tak zavolejte hlavnímu vedoucímu na tel.: 777/214510. Vaše dítě doprovodíme na místo, kde tuto návštěvu neuvidí ostatní děti. Dětem můžete zaslat dopis nebo pohled. Poštu můžete vkládat do poštovní schránky na domě 133 v Řepici, která bude následně předána dětem. Na táboře bude možné zakoupit pohledy a poštu odesílat po uhrazení poštovného.

 

Různé

Děkujeme případným sponzorům za ceny a reklamní předměty, které budou využity pro děti (hodí se vše). Dále Vás žádáme o zvážení Vašich potravinových darů. Na táboře bude minimálně 56 osob, z toho 44 táborových dětí. Někdy je problém rozdělit třeba 1 meloun nebo plech buchet pro takový počet. Vhodné jsou sušenky, pitíčka, ovoce, nebo takové potraviny, které se dají rozdělit na počet dětí a jsou zabaleny v originál obale s vyznačením data spotřeby. Nevhodné jsou melouny, společné balení zmrzliny a potraviny, u kterých nejsme schopni určit alergeny a dobu spotřeby. Potraviny mámě většinou nakoupené dopředu a nečekané dary se těžko zařazují do jídelníčku. Případně zavolejte na tel.: 777/214510. Předem moc děkujeme.

Podpisem přihlášky souhlasíte se zveřejňováním fotografií Vašeho dítěte na našich stránkách a s použitím osobních dat pro potřeby tábora.

 

Členství ve spolku

Přihlášením na tábor se dítě stává „dětským členem“ spolku Děti Řepice. Z celkové částky tábora bude 1,- Kč použita na členský poplatek na rok 2018.

 

Adresa tábora:

Dětský tábor, Řepice, 38601

 

Telefon hlavního vedoucího na táboře:  777 214 510.

Seznam dětí T1       Seznam dětí T2             Seznam dětí T3