Letní Tábory 2017

  1. Tábory pro rok 2017 budou ve zcela novém duchu. Nejen že změníme místo, kde budou tábory probíhat, ale změní se i způsob ubytování. Nově budeme mít pro děti dřevěné podsadové stany s pevnou plachtou. Nová táborová základna, která se nachází jen 750 metrů od té původní nám umožní využívat nejen Pastelkové hřiště a okolní lesy, ale i nové prostředí v okolí rybníku Okrouhlík.

nova-zakladna

Termíny letních táborů

 1. termín       8. – 15. července (sobota – sobota) O B S A Z E N O
věková hranice 2008 – 14 let (2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, a 1. polovina 2002)


 2. termín     15. – 22. července (sobota – sobota)  O B S A Z E N O
věková hranice 2009 – 14 let (2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, a 1. polovina 2002)


 3. termín     22. – 29. července (sobota – sobota)   O B S A Z E N O
věková hranice 2011 – 2005 (2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005)


Určení: Tábor je určen pro děti z široké veřejnosti v určené věkové kategorii. Dítě musí být zdravotně způsobilé, samostatné a schopné zvládnout pobyt bez rodičů. Je možné se přihlásit na 2 termíny tábora. Kapacita tábora je 40 dětí.

Zahájení letních táborů bude vždy v sobotu v 16:00 hod. a ukončení následující sobotu v 10:00 hod. Znamená to prosím, že dítě přivezete v 16:00 hod. a ubytujete dítě v již připraveném podsadovém stanu pro dvě osoby. Po 17:00 hodině budeme mít společný nástup a uvítání dětí (bez rodičů). Následující sobotu si pro děti můžete přijet po 10:00 hod.

Jak se přihlásit: Přihlášku můžete odeslat emailem (s podpisem), poštou nebo doručit osobně. Pokud bude větší zájem, než kapacita tábora, tak provedeme výběr. O přijetí dítěte na tábor budete informováni emailem (na email uvedený u 1. zákonného zástupce) do 7 dnů od doručení přihlášky (první potvrzující emaily budeme odesílat kolem 10. 3. 2017). Přijaté děti budou zveřejněny na stránkách www.deti-repice.cz. Po obdržení potvrzujícího emailu máte na 7 dnů blokované místo v pořadníku. Řádně přihlášeni budete po uhrazení táborného nebo minimálně nevratné zálohy 500,- Kč. Platbu můžete provést osobně, nebo na účty 1079670043/0800 a 2700399007/2010. Kapacita každého termínu bude pouze 40 dětí. Dítě se může zúčastnit i více termínů letních táborů.

Přihlášku a další potřebné dokumenty naleznete v záložce dokumenty ke stažení na www.deti-repice.cz. Telefonicky se nelze na tábor přihlásit.

Cena
Cena za letní tábor bez slev je 2800,- Kč. Pro děti, které již byly na táboře (i letním příměstském) v Řepici v minulých letech, je cena 2400,- Kč. Další sleva je možná při přihlášení na dva termíny letních táborů, a to 200,- Kč z ceny druhého tábora.

Storno poplatky
Pokud se stane, že z jakéhokoliv důvodu nebude dítě schopné nastoupit na tábor, budou účtovány storno poplatky. Toto opatření je z důvodu, že již před táborem se musí objednat tisk triček, uzavřít pojistka, nakoupit potraviny a pomůcky,…

  • Záloha je nevratná (500,- Kč)
  • Odhlášení méně než 30 dnů – 30 %
  • Odhlášení méně než 15 dnů – 50 %
  • Při předčasném odjezdu z tábora ze zdravotních důvodů vracíme 200,- Kč za každý zkrácený celý den (příjezdový a odjezdový den se nepočítá).
  • Termín doplacení tábora bude do 1. června 2017

propozice na tábor 2017

Posudek o zdravotní způspobilosti

Prohlášení zákonných zástupců

Přihláška na tábor 2017.pdf

Přihláška na tábor 2017.xlsx

Přihláška na tábor 2017.xls

 

1.termín ubytování

2.termín ubytování

3.termín ubytování

 

SLOŽENÍ VEDOUCÍCH

Termín                        8. – 15. 7.                     15. -22. 7.                            22. – 29. 7

Hlavní vedoucí            Tiky                               Tiky                                     Tiky

Zdravotník                  Blanka                           Markéta S.                          Jana P.

Kuchař                        Dušan                           Eva                                     Eva

Pomocný kuchař         Jana                         Magda                                Karolina

vedoucí 1.odd.            Monika K                    Roman P                         Vlaďka
praktikant                    Lukáš T.                       Monelle                              Naty

Vedoucí 2.odd             Pavel P                        Pavlína                              Petra V.
praktikant                    Lucka M.                     Terka T.                             Kačka

Vedoucí 3.odd             Alena                           Lucka M.                          Roman R.
praktikant                    Roman P.                    Lucka Š.                          Lucka Š.

Vedoucí 4.odd             Jarda                           Lukáš T                           Karel K.
praktikant                    Terka T.                       Kristýna                          Roman P.

Program                     Dana