Testování na pobytových i příměstských táborech

Vláda schválila úpravu testování na dětských táborech, s plaností od 26. června. Doufám, že už je to poslední verze. Délka našich táborů je do 7 dnů a tak to máme trochu jednodušší. Pro vstup dítěte na tábor je nutné splnit jednu z následujících podmínek.

 1. 22 dnů po první dávce očkování (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz),
 2. PCR test starý max. 7 dní,
 3. antigenní test starý max. 3 dny (platný pouze 7 dnů od testu),
 4. samotest provedený na místě (test je nutné mít vlastní a provést ho až na místě před táborovým zdravotníkem),
 5. testovat se vůbec nebudou muset ti, co předloží doklad o prodělané nemoci.

 

Než přihlásíte dítě na tábor

 

Než přihlásíte dítě na tábor, přečtěte si prosím veškeré informace o táboře. Podmínky tábor 2021

Několik důležitých věcí zde zopakuji:

 • Přihlášku můžete odeslat emailem, poštou nebo osobně.
 • Informace vyplňte čitelně a jména dětí bez zdrobnělin.
 • Při odesílání přihlášky vyfocené mobilním telefonem, prosím o takovou fotku, která obsahuje pouze přihlášku a je možné jí vytisknout černobíle.
 • Do předmětu emailu napište “ Tábor „.
 • Cena tábora je 4350,- Kč. Při přečtení podmínek ale zjistíte, že tak vysokou cenu nikdo platit nebude. Slevy se dají sčítat a tábor opět pro naše stálé děti stojí 2850,- Kč.
 • Zálohu i doplatek můžete zaslat najednou.
 • Označení platby je např. T2 Novák, T3 a T4 Novák, T1 Novákovi
 • Pokud budete chtít využít příspěvku od zaměstnavatele, zavolejte na tel 777 214 510 a domluvíme se na způsobu platby. V tomto případě nebudeme vyžadovat zálohu. Již zaslané platby nelze vracet a vystavovat faktury pro zaměstnavatele.
 • Potvrzení o přijetí Vám bude doručeno na email u 1. zákonného zástupce nejpozději do 1.3.2021
 • Potvrzení o platbě vydáváme osobně v sídle spolku. Poštou nezasíláme.

Tábory 2021

Přihlašování na letní tábory bude zahájeno v první polovině ledna 2021.

Členská schůze – volba předsedy

Na den 6.11.2020 od 15:00 hod. svolávám členskou schůzi Spolku Děti Řepice. Na programu bude pouze volba předsedy spolku. Místo bude louka u Pastelkového hřiště v Řepici. Pokud nebude schůze usnášeníschopná, proběhne náhradní členská schůze s totožným programem na stejném místě o 30 minut později. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných (stanovy, bod 7). Navržený kandidát je Martin Tíkal. Schůze bude ukončena okamžitě po volbě předsedy.
Oficiální návrhy na jiného kandidáta na předsedu, připomínky nebo návrhy zasílejte na email mtiky@seznam.cz.
Žádám o dodržování vládních nařízení (rozestupy, roušky,…)

Koupání v Aquapalace Praha – ZRUŠENO

Na pátek 23. října 2020 jsme pro děti i rodiče připravili koupací výlet do Aquapalace Praha Čestlice. Odjezd autobusu od OÚ Řepice v 15:00 hod. V areálu bazénů strávíme 3 hodiny. Plánovaný návrat do Řepice je kolem 22:00 hod. Cena je stanovena takto:
D – dítě do 150 cm – 520,- Kč
S – dítě, student nad 150 cm – 600,- Kč
R – dospělá osoba – 680,- Kč Celý příspěvek

Kroužek vybíjené

Od neděle 11.10.2020 zahajujeme pravidelný kroužek vybíjené. Scházet se budeme vždy v neděli od 16:00 v Ratejně v Řepici. Kroužek je určen dětem ve věku 6 – 15 let. Ukončení je v 17:55 (od 18:00 je v hale jiná sportovní aktivita). Přineste si přezuvky, sportovní oděv a pití. Vstupné se neplatí žádné.

Členská schůze

Na pátek 6. listopadu 2020 je svolána členská schůze Spolku Děti Řepice. Zahájení v 19:00 v jídelně na Táborové základně DŘEP.
Program:
– evidence členů Spolku
– volba předsedy Spolku
– plán akcí na rok 2021
– organizace táborů 2021

Změna podmínek letních táborů v Řepici

Dle zatím nejplatnějšího dokumentu Ministerstva zdravotnictví ČR (Hygienicko-protiepidemická opatření stanovené pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020) měníme podmínky pro naše letní tábory. Pro rodiče jsou důležité čtyři následující změny:

 • zahájení táborů bude v sobotu v 17:00 hod
 • ukončení tábora je následující sobotu v 9:00 hod
 • dokument prohlášení zákonných zástupců je nový formulář
 • každé dítě je nutné vybavit zásobou 5 roušek

Časy jsme museli upravit z důvodu nařízené doby mezi jednotlivými turnusy na dezinfekci tábora. Roušky pro děti je nutné mít jednorázové, nebo takové, které můžeme po použití vyhodit. Budeme je používat pouze při pohybu mimo tábor a volnou přírodu. Likvidace bude prováděna centrálně a je vyloučeno, aby si díte použitou roušku nechalo u sebe. Nejsme zařízeni na praní a dezinfekci roušek.

Příjezd na tábor
Při příjezdu na tábor je nutné vstoupit pouze hlavní bránou, kde bude prováděno měření teploty. Čas pro rodiče při předávání dětí bude omezen na minimum. Žádáme rodiče o omezení počtu doprovázejících osob dítěte. Zdravotní dokumenty předáte zdravotnici. Potvrzení o zdravotní způsobilosti Ministerstvo zdravotnictví doporučuje požadovat letošní i když dle zákona mé platnost dva roky. Uvítáme nové potvrzení, ale kdo ho již není schopen zajistit může doložit i vydané v roce 2019. Dále žádáme rodiče, aby nevyužívali táborové WC, umývárnu a kuchyň.

Omezení v průběhu tábora
Pro účastníky tábora asi největším omezením bude zvýšení požadavků na dezinfekci různých prostor a osobní hygienu. Na několika místech tábora musí být dezinfekční přípravek na ruce s virucidním účinkem. Pokud je to možné, poučte děti o způsobu aplikace na suché a osušené ruce. Doporučuji děti vybavit dalším, menším ručníkem z důvodu častějšího mytí rukou.

Materiální vybavenost
Dle výše zmiňovaného nařízení musíme pořídit některý materiál, s kterým jsme při stanovení ceny táborného nepočítali. Jedná se například o samostatné WC pro kuchařku, samostatné WC pro izolaci, mycí místo pro kuchařku, dezinfekční místa, jednorázové ručníky pro kuchařku a pro zdravotnici, odpadkové koše na zdravotnický materiál, rukavice, roušky, pracovní plášť a mnoho dalšího. Některé požadavky budou celkem náročné na přípravu (tekoucí voda u WC kuchařky).

Požadavek na rodiče
Cenu táborného již měnit nebudeme. Pokud někdo máte jakoukoliv možnost nám pomoci, tak to velice uvítáme. A to finančně i materiálně. U materiálních věcí se jedná především o: dezinfekční přípravky na ruce s virucidním účinkem, držáky na jednorázové ručníky, jednorázové ručníky, jednorázové roušky a rukavice, papírové utěrky, hadice vhodná pro styk s pitnou vodou, utěrky na dezinfekci povrchů, atd. Pokud prosím něco z toho můžete darovat, tak se ozvěte co nejdříve. V polovině června ostatní věci zakoupíme.

Všem moc děkujeme a těšíme se na tábory.