Tábory 2018


I v roce 2018 budeme pro děti připravovat letní pobytové tábory. Na této stránce budeme uveřejňovat informace o jednotlivých táborech.

Informace o příměstských táborech naleznete zde.

Termíny:

 1. termín         14. – 21. 7. 2018        věková hranice 2009,2008,2007,.. – 14 let
  OBSAZENO
 2. termín         21. – 28. 7. 2018        věková hranice 2010,2009,2008,.. – 14 let OBSAZENO
 3. termín         28. 7. – 4. 8. 2018      věková hranice 2012,2011,2010,.. – 2006 OBSAZENO

Místo:          táborová základna DŘEP (49.2795039N, 13.9240356E)

Ubytování:   podsadové stany pro dvě osoby

Kapacita:     40 dětí na každý termín

Začátek:       v sobotu v 16:00 hod

Konec:         v sobotu v 10:00 hod

Pořadatel:   Spolek Děti Řepice, IČ: 22765603, Řepice 133, 38601
   

Určení: Tábor je určen pro děti z široké veřejnosti v určené věkové kategorii. Dítě musí být zdravotně způsobilé, samostatné a schopné zvládnout pobyt bez rodičů. Je možné se přihlásit na 2 termíny tábora. Kapacita tábora je 40 dětí.

Zahájení letních táborů bude vždy v sobotu v 16:00 hod. a ukončení následující sobotu v 10:00 hod. Znamená to prosím, že dítě přivezete v 16:00 hod. a ubytujete dítě v již připraveném podsadovém stanu pro dvě osoby. V 17:00 hodin budeme mít společný nástup a uvítání dětí (bez rodičů). Následující sobotu si pro děti můžete přijet po 10:00 hod.

Cena
Cena za letní tábor je 2850,- Kč. Pro děti, které ještě nebyly na našem táboře 3300,- Kč. Sleva při přihlášení na dva termíny letních táborů, a to 200,- Kč z ceny druhého tábora.

Storno poplatky
Pokud se stane, že z jakéhokoliv důvodu nebude dítě schopné nastoupit na tábor, budou účtovány storno poplatky. Toto opatření je z důvodu, že již před táborem se musí objednat tisk triček, uzavřít pojistka, nakoupit potraviny a pomůcky,…

 • Záloha je nevratná (500,- Kč)
 • Odhlášení méně než 30 dnů – 30 %
 • Odhlášení méně než 15 dnů – 50 %
 • Při předčasném odjezdu z tábora ze zdravotních důvodů vracíme 200,- Kč za každý zkrácený celý den (příjezdový a odjezdový den se nepočítá).
 • Termín doplacení tábora bude do 1. června 2018

Jak se přihlásit: 

Přihlášku můžete odeslat emailem (s podpisem), poštou nebo doručit osobně. Pokud bude větší zájem než kapacita tábora, provedeme výběr. O přijetí dítěte na tábor budete informováni emailem (na email uvedený u 1. zákonného zástupce) do 7 dnů od doručení přihlášky (první potvrzující emaily budeme odesílat kolem 1. 3. 2018). Přijaté děti budou zveřejněny na stránkách www.deti-repice.cz. Po obdržení potvrzujícího emailu máte na 7 dnů blokované místo v pořadníku. Řádně přihlášeni budete po uhrazení táborného nebo minimálně nevratné zálohy 500,- Kč. Platbu můžete provést osobně, nebo na účty 1079670043/0800 a 2700399007/2010 (Do poznámky napište T1-3 dle termínu, na který dítě jede a jméno. Např T2 Novák, T1a2 Novák nebo T3 Adam a Eva Novákovi.) Kapacita každého termínu bude 40 dětí. Dítě se může zúčastnit i více termínů letních táborů.

Přihlášku a další potřebné dokumenty naleznete v záložce „dokumenty ke stažení“. Telefonicky se nelze na tábor přihlásit.

Doplatek táborného uhraďte do 31. 5. 2018 osobně, nebo na účty 1079670043/0800 a 2700399007/2010. Potvrzení o platbě vystavíme na požádání, nejpozději v den nástupu na tábor (nezasíláme poštou). Storno poplatky jsou stanoveny takto: Záloha 500,- Kč je nevratná. Odhlášení méně než 30 dnů od zahájení tábora – 30%, odhlášení méně než 15 dnů od zahájení tábora – 50% z ceny táborného. Při předčasném odjezdu z tábora ze zdravotních důvodů vracíme 200,- Kč za každý zkrácený celý den (příjezdový a odjezdový den se nepočítá).

Označení: Platby na účet označte do poznámky T1-3 dle termínu na který dítě jede a jméno. Např T2 Novák, T1a2 Novák nebo T3 Adam a Eva Novákovi. Při zasílání emailů s přihláškou napište do předmětu emailu „přihláška“ nebo „tábor“.

 Komunikace: Pro informace o táboře můžete volat na telefon 777/214510. Na tomto telefonu Vám poskytne hlavní vedoucí všechny všeobecné informace. Nelze se telefonicky přihlásit, nebo domluvit nějakou službu. Pokud budete mít nějaký požadavek na ubytování, speciální péči o dítě, uvolnění z tábora… použijte email mtiky@seznam.cz. Pokud se mne totiž někdo zeptá na zábavě u 3 piva, jestli Pepík může bydlet ve stanu s Honzíkem, tak je velká pravděpodobnost, že to zapomenu. Informace zaslané na e-mail v klidu probereme a zapíšeme si je do dokumentace k táboru a pokud to bude možné, tak i splníme.

V průběhu tábora můžete v neodkladných záležitostech volat na telefon 777/214510 nebo psát na email mtiky@seznam.cz. Při předání dítěte na tábor dostanete ještě telefonní číslo na zdravotníka. Nevolejte prosím oddílovým vedoucím a ostatním členům našeho týmu.

Příjezd na tábor: před odjezdem na tábor si připravte následující:

 1. posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
 2. prohlášení zákonných zástupců s kopií průkazu zdravotní pojišťovny
 3. užívané léky (každé balení označte jménem a dávkováním)

Tábor se nachází poblíž obce Řepice u rybníka Okrouhlík (49.2795039N, 13.9240356E). Do tábora vede úzká polní cesta, která začíná u řepického rybníka a končí na okraji Řepice proti odbočce na Pastelkové hřiště. V čase příjezdu a odjezdu z tábora doporučujeme jednosměrný provoz směrem od Řepice směrem k řepickému rybníku. Dítě přivezte v den nástupu na tábor (sobota) v 16:00 hod. Při příchodu do tábora vyhledejte hlavního vedoucího (Tiky). Zde se nahlásíte a dostanete další informace o oddílovém vedoucím, místu pro ubytování a místu, kde se nachází zdravotník, kterému předáte 3 výše uvedené věci. Od 16:00 do 16:30 bude vyčleněn čas na ubytování dětí a předání dokumentace. Veškerá zdravotní omezení oznamte zdravotníkovi. Pokud je oznámíte oddílovému vedoucímu nebo praktikantovi, tak je to určitě užitečné, ale nejsme schopni zabezpečit, že budou důsledně dodržovány. Za zdravotní stav odpovídá zdravotník.

Co s sebou (doporučení): Pláštěnka, holiny (jiné boty do deště), batůžek, láhev na pití na výlety (postačuje 0,5 l PET), oblečení na spaní do stanu, hygienické potřeby, ručník, turistická pevná obuv,  tepl. souprava, čepice proti slunci, plavky, spodní prádlo a ostatní oblečení dle vlastního uvážení (př. triko, bermudy, svetr, kalhoty, ponožky apod.), toaletní papír (děti odevzdají vedoucím a bude doplňován na WC), krém na opalování, baterka (ne svíčky), spacák, karimatka nebo deka pod sebe (rozměr postele 70 x 190), popř. i polštářek, ešus (miska), lžíce, hrníček, utěrka, finanční částka pro osobní potřebu. POZOR!!! Nebrat si cenné věci!!!

Jídlo: V den příjezdu se bude začínat teplou večeří kolem 19:00 hod.!!! Každý den bude pro děti připraveno min. 5 jídel (snídaně, svačina, oběd, svačina a večeře) a nepřetržitě pití. V závislosti na počasí a vytíženosti dětí připravujeme i druhou večeři. Nedávejte dětem žádné cukrovinky a stravu, která by mohla uškodit jejich žaludku (měkké uzeniny apod.). Ve stanu se potraviny rychle kazí a dětem může být špatně po požití těchto potravin. Na táboře bude dostatek jídla.

Ubytování: Děti budou ubytovány v nových dřevěných podsadových stanech po dvou. Dřevěné postele budou vybaveny pouze 0,5 cm silnou izolační podložkou proti chladu. Doporučujeme dítě vybavit nějakou dekou nebo molitanem pro lepší komfort spaní. Rozměr postele je 70 x 190 cm.  Vedení tábora si vyhrazuje právo rozhodnout v jakém stanu a s kým bude dítě ubytováno.

Mobilní telefony: Upozorňujeme rodiče, že mobilní telefony nebudou pro děti povoleny. Podmínky tábora neumožňují dobíjení baterie telefonu a není možnost bezpečné úschovy přístroje.

Návštěvy na táboře: Na táborech nebudou návštěvy umožněny. Pokud budete z jakéhokoliv závažného důvodu potřebovat kontaktovat Vaše dítě, tak zavolejte hlavnímu vedoucímu na tel.: 777/214510. Vaše dítě doprovodíme na místo, kde tuto návštěvu neuvidí ostatní děti. Dětem můžete zaslat dopis nebo pohled. Poštu můžete vkládat do poštovní schránky na domě 133 v Řepici, která bude následně předána dětem.

Různé: Děkujeme případným sponzorům za ceny a reklamní předměty, které budou využity pro děti (hodí se vše). Dále Vás žádáme o zvážení Vašich potravinových darů. Na táboře bude minimálně 52 osob, z toho 40 táborových dětí (pokud mě zase někdo nepřemluví a nenavýšíme). Někdy je problém rozdělit třeba 1 meloun nebo plech buchet pro takový počet. Vhodné jsou sušenky, pitíčka, ovoce, nebo takové potraviny, které se dají rozdělit na počet dětí a jsou zabaleny v originál obale s vyznačením data spotřeby. Nevhodné jsou melouny, společné balení zmrzliny a potraviny, u kterých nejsme schopni určit alergeny a dobu spotřeby. Potraviny mámě většinou nakoupené dopředu a nečekané dary se těžko zařazují do jídelníčku. Případně zavolejte na tel.: 777/214510. Předem moc děkujeme.

Podpisem přihlášky souhlasíte se zveřejňováním fotografií Vašeho dítěte na našich stránkách a s použitím osobních dat pro potřeby tábora.

Členství ve spolku: Přihlášením na tábor se dítě stává „dětským členem“ spolku Děti Řepice. Z celkové částky tábora bude 1,- Kč použita na členský poplatek na rok 2018.

Adresa tábora:

Dětský tábor DŘEP

Řepice

38601

T Přihláška na tábor xls

T Přihláška na tábor pdf

T Podmínky letní tábor pdf

T Podmínky letní tábor doc

T Posudek o zdravotní způspobilosti pdf

T Posudek-o-zdravotni-zpusobilosti doc

T Prohlášení zákonných zástupců pdf

T Prohlášení zákonných zástupců doc

přehled přijatých dětí

1. termín ubytování a oddíly.

2. termín ubytování a oddíly

3. termín ubytování a oddíly

14.- 21. 7 21.-28.7. 28.7.-4.8.
hlavní Tiky Tiky Tiky
kuchařka Marcel Eva Eva
pomocná kuch. Jana O. Karolína M. Eliška P.
zdravotnice Blanka Kája S. Jana P.
vedoucí 1.od Jarda Terka Vlaďka
praktikant Terka Anna Kristýna
vedoucí 2.od Alena Lukáš T. Roman R.
praktikant Lucka M. Kačka S. Naty
vedoucí 3.od Pavlína Roman P Peťa
praktikant Roman P. Lucka Š. Kačka S.
vedoucí 4.od Pavel Lucka M. Kája
praktikant Lukáš T. Bobo Lucka Š.
 Příměstský tábor 16. – 20. 7. 23. – 27. 7. 30. 7. – 3. 8.
příměšťák ved. Vlaďka Jitka  Terka
praktikant Agi  Míša  Barbora
praktikant Barča  Ema  Pavlína
praktikant Míša