Tábory 2020

Na rok 2020 plánujeme několik změn. Prosím udělejte si chvilku a přečtěte si prosím následující informace.

Termíny:

 1. termín T1   11. – 18. 7. 20         pro ročníky 2011, 2010, 2009, 08, 07, 2006
 2. termín T2   18. – 25. 7. 20         pro ročníky 2013, 2012, 2011, 10, 9, 8, 7, 2006 -OBSAZENO
 3. termín T3   25. 7. – 1. 8. 20       pro ročníky 2014, 2013, 2012, 11, 10, 9, 8, 2007 -OBSAZENO
 4. termín T4   15. – 22. 8. 20         pro ročníky 2014, 2013, 2012, 11, 10, 9, 8, 2007 -OBSAZENO
  Nadále budeme používat zkratky T1, T2, T3 a T4 pro jednotlivé termíny.

Místo:          táborová základna DŘEP (49.2795039N, 13.9240356E) foto zde

Ubytování:   podsadové stany pro dvě osoby

Kapacita:     44 dětí na každý termín

Začátek:       v sobotu v 17:00 hod

Konec:         v sobotu v 9:00 hod

Pořadatel:   Spolek Děti Řepice, IČ: 22765603, Řepice 133, 38601
   

Určení: Tábor je určen pro děti z široké veřejnosti v dané věkové kategorii. Dítě musí být zdravotně způsobilé, samostatné a schopné zvládnout pobyt bez rodičů!!!!!!! Je možné se přihlásit na více termínů zároveň. Kapacita tábora je 44 dětí.

Jak se přihlásit: Přihlášku můžete odeslat emailem (naskenovanou s podpisem, ne barevně), poštou nebo doručit osobně. Pokud bude větší zájem než kapacita tábora, provedeme výběr. O přijetí dítěte na tábor budete informováni emailem (na email uvedený u 1. zákonného zástupce) do 7 dnů od doručení přihlášky (první potvrzující emaily budeme odesílat kolem 1. 2. 2020). Přijaté děti budou zveřejněny na stránkách www.deti-repice.cz. Po obdržení potvrzujícího emailu máte na 7 dnů blokované místo v pořadníku. Řádně přihlášeni budete po uhrazení táborného nebo minimálně nevratné zálohy 500,- Kč. Platbu můžete provést osobně, nebo na účty 1079670043/0800 a 2700399007/2010 (Do poznámky napište T1-3 dle termínu, na který dítě jede a jméno. Např. T2 Novák, T2a3 Novák nebo T3 Adam a Eva Novákovi.) Kapacita každého termínu bude 44 dětí. Dítě se může zúčastnit zároveň více termínů tábora.

Přihlášku a další potřebné dokumenty naleznete v záložce „dokumenty ke stažení“ na www.deti-repice.cz. Telefonicky se nelze na tábor přihlásit.

T Přihláška .xls nebo T přihláška.pdf

Cena táborného je stanovena na 3850,- Kč
Je možné využít následující slevy.   S L E V Y  J E   M O Ž N É   S Č Í T A T .

 • Sleva při přihlášení na 2 termíny letních táborů, a to 200,- Kč z ceny druhého (nedostane druhé stejné tričko)
 • Sleva 500,- Kč pro děti, které byly na táboře na základně DŘEP (2018 nebo 19)
 • Sleva 500,- Kč při doplacení táborného do konce května 2020.

Doplatek táborného uhraďte do 31. 5. 2020 osobně, nebo na účty 1079670043/0800 a 2700399007/2010. Záloha se započítává do celkové ceny táborného. Potvrzení o platbě vystavíme na požádání, nejpozději v den nástupu na tábor (nezasíláme poštou). Storno poplatky jsou stanoveny takto: Záloha 500,- Kč je nevratná. Odhlášení méně než 30 dnů od zahájení tábora – 30%, odhlášení méně než 15 dnů od zahájení tábora – 50% z ceny táborného. Při předčasném odjezdu z tábora ze zdravotních důvodů vracíme 200,- Kč za každý zkrácený celý den (příjezdový a odjezdový den se nepočítá).

Označení: Platby na účet označte do poznámky T1-4 dle termínu na který dítě jede a jméno. např. T2 Novák, T2 a 3 Novák nebo T3 Adam a Eva Novákovi. Při zasílání emailů s přihláškou napište do předmětu emailu „přihláška“ nebo „tábor“.

 Komunikace: Pro informace o táboře můžete volat na telefon 777/214510. Na tomto telefonu Vám poskytne hlavní vedoucí všechny všeobecné informace. Nelze se telefonicky přihlásit, nebo domluvit nějakou službu. Pokud budete mít nějaký požadavek na ubytování, speciální péči o dítě, uvolnění z tábora… použijte email mtiky@seznam.cz. Pokud se mne totiž někdo zeptá na zábavě u 3 piva, jestli Pepík může bydlet ve stanu s Honzíkem, tak je velká pravděpodobnost, že to zapomenu. Informace zaslané na e-mail v klidu probereme a zapíšeme si je do dokumentace k táboru a pokud to bude možné, tak i splníme.

V průběhu tábora můžete v neodkladných záležitostech volat na telefon 777/214510 nebo psát na email mtiky@seznam.cz. Při předání dítěte na tábor dostanete ještě telefonní číslo na zdravotníka. Nevolejte prosím oddílovým vedoucím a ostatním členům našeho týmu.

Příjezd na tábor: před odjezdem na tábor si připravte následující:

 1. posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
 2. prohlášení zákonných zástupců s kopií průkazu zdravotní pojišťovny
 3. užívané léky (každé balení označte jménem a dávkováním)

Tábor se nachází poblíž obce Řepice u rybníka Okrouhlík (49.2795039N, 13.9240356E). Do tábora vede úzká asfaltová cesta, která začíná na okraji Řepice proti odbočce na Pastelkové hřiště a končí u řepického rybníka. V čase příjezdu a odjezdu z tábora doporučujeme jednosměrný provoz od Řepice směrem k řepickému rybníku. Dítě přivezte v den nástupu na tábor v 17:00 hod. Při příchodu do tábora vyhledejte hlavního vedoucího (Tiky). Zde se nahlásíte a dostanete další informace o oddílovém vedoucím, místu pro ubytování a místu, kde se nachází zdravotník, kterému předáte 3 výše uvedené věci. Od 17:00 do 17:30 bude vyčleněn čas na ubytování dětí a předání dokumentace. Veškerá zdravotní omezení oznamte zdravotníkovi. Pokud je oznámíte oddílovému vedoucímu nebo praktikantovi, tak je to určitě užitečné, ale nejsme schopni zabezpečit, že budou důsledně dodržovány. Za zdravotní stav odpovídá zdravotník.

Co s sebou (doporučení): 5X ROUŠKA, Pláštěnka, holiny (jiné boty do deště), batůžek, láhev na pití na výlety (postačuje 0,5 l PET), oblečení na spaní do stanu, hygienické potřeby, ručník, turistická pevná obuv,  tepl. souprava, čepice proti slunci, plavky, spodní prádlo a ostatní oblečení dle vlastního uvážení (př. triko, bermudy, svetr, kalhoty, ponožky apod.), toaletní papír (děti odevzdají vedoucím a bude doplňován na WC), krém na opalování, baterka (ne svíčky), spacák, karimatka nebo deka pod sebe (rozměr postele 70 x 190), popř. i polštářek, ešus (miska), lžíce, hrníček, utěrka, finanční částka pro osobní potřebu. POZOR!!! Nebrat si cenné věci!!! Úložný prostor na zavazadla a osobní věci je pod postelí na dřevěném roštu. Výška vstupního otvoru je 23 cm x 190 cm. Dále je v každé podsadě stolek, kde je možné odkladat drobné věci.

Jídlo: V den příjezdu se bude začínat teplou večeří kolem 19:00 hod.!!! Každý den bude pro děti připraveno min. 5 jídel (snídaně, svačina, oběd, svačina a večeře) a nepřetržitě pití. V závislosti na počasí a vytíženosti dětí připravujeme i druhou večeři. Nedávejte dětem žádné cukrovinky a stravu, která by mohla uškodit jejich žaludku (měkké uzeniny apod.). Ve stanu se potraviny rychle kazí a dětem může být špatně po požití těchto potravin. Na táboře bude dostatek jídla.

Ubytování: Děti budou ubytovány v dřevěných podsadových stanech po dvou. Dřevěné postele budou vybaveny pouze 0,5 cm silnou izolační podložkou proti chladu. Doporučujeme dítě vybavit nějakou dekou nebo molitanem pro lepší komfort spaní. Rozměr postele je 70 x 190 cm.  Vedení tábora si vyhrazuje právo rozhodnout v jakém stanu a s kým bude dítě ubytováno. O rozdělení dětí do podsad a oddílů rozhoduje vedení tábora dle potřeb a plánu organizace tábora.

Mobilní telefony: Upozorňujeme rodiče, že mobilní telefony nebudou pro děti povoleny. Podmínky tábora neumožňují dobíjení baterie telefonu a není možnost bezpečné úschovy přístroje.

Návštěvy na táboře: Na táborech nebudou návštěvy umožněny. Pokud budete z jakéhokoliv závažného důvodu potřebovat kontaktovat Vaše dítě, tak zavolejte hlavnímu vedoucímu na tel.: 777/214510. Vaše dítě doprovodíme na místo, kde tuto návštěvu neuvidí ostatní děti. Dětem můžete zaslat dopis nebo pohled. Poštu můžete vkládat do poštovní schránky na domě 133 v Řepici, která bude následně předána dětem. Na táboře bude možné zakoupit pohledy a poštu odesílat po uhrazení poštovného.

Různé: Děkujeme případným sponzorům za ceny a reklamní předměty, které budou využity pro děti (hodí se vše). Dále Vás žádáme o zvážení Vašich potravinových darů. Na táboře bude minimálně 56 osob, z toho 44 táborových dětí. Někdy je problém rozdělit třeba 1 meloun nebo plech buchet pro takový počet. Vhodné jsou sušenky, pitíčka, ovoce, nebo takové potraviny, které se dají rozdělit na počet dětí a jsou zabaleny v originál obale s vyznačením data spotřeby. Nevhodné jsou melouny, společné balení zmrzliny a potraviny, u kterých nejsme schopni určit alergeny a dobu spotřeby. Potraviny mámě většinou nakoupené dopředu a nečekané dary se těžko zařazují do jídelníčku. Případně zavolejte na tel.: 777/214510. Předem moc děkujeme.

Podpisem přihlášky souhlasíte se zveřejňováním fotografií Vašeho dítěte na našich stránkách a s použitím osobních dat pro potřeby tábora.

Členství ve spolku: Přihlášením na tábor se dítě stává „dětským členem“ spolku Děti Řepice. Z celkové částky tábora bude 1,- Kč použita na členský poplatek na rok 2020.

Adresa tábora: Dětský tábor, Řepice, 38601

Telefon hlavního vedoucího na táboře:  777 214 510. Další informace získáte na www.deti-repice.cz, nebo na mtiky@seznam.cz

Poznámky:

 1. Podpisem přihlášky souhlasíte s dodatkem GDPR.
 2. Podpisem přihlášky souhlasíte s cenou táborného. Cena byla stanovena na základě zkušeností z předchozích let.
 3. Táborový personál je složen z dobrovolníků, kteří ve svém volném čase absolvovali přípravu na tábor i samotný tábor.
 4. Repelenty na táboře dětem odebíráme a používáme je hromadně.
 5. Upozorňujeme rodiče, že dítě se na táboře může ušpinit. Rovněž oblečení může být znečištěné.
 6. Dítě může být po táborových hrách unaveno. Budou používat celé tělo, ne jen ruce na klávesnici a myš.
 7. Pokud s čímkoliv nesouhlasíte, prosím najděte si jiný tábor.