Příspěvky na tábory

Které pojišťovny přispějí na tábory v roce 2018

V roce 2018 na letní tábory přispívají pouze tři pojišťovny: Revírní bratrská pokladna (213), Oborová zdravotní pojišťovna (207) a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205).

U dalších pojišťoven lze čerpat příspěvky například na školy v přírodě: Vojenská zdravotní pojišťovna (201) a  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211).   
Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) přispívá na školy/školky v přírodě pouze v případě, že předškolní/školní zařízení se nachází v oblasti se znečištěným prostředím.

Shromáždili jsme podrobnosti k jednotlivým programům pojišťoven a podmínky čerpání :


 

• Revírní bratrská pokladna (213)

nově do programu zařadila bonus nazvaný Prázdninový pobyt.

Příspěvek do 1000 Kč ze použít na  úhradu prázdninového pobytového tábora v přírodě pro děti do dokončení povinné školní docházky, organizovaného školou, sportovní nebo zájmovou organizací, s pobytem na území ČR nebo SR v trvání nepřetržitě minimálně 7 dní (nevztahuje se na příměstské tábory).

Uvedený příspěvek se hradí jako bonus, tedy vždycky, pokud jsou splněny všechny uvedené podmínky (včetně potvrzení, že pobyt absolvoval), tedy o příspěvek lze požádat až po absolvování pobytu.

Kromě toho mohou mladí pojištěnci čerpat příspěvky z nadstandardního programu, a to až do celkové výše 1000 Kč, např. 500 Kč na nákup permanentek na pohybové aktivity pro diabetiky nebo uživatele elektronické aplikace MojeRBP (zde je možno uplatnit i doklad za úhradu ročního poplatku za členství ve sportovním oddílu), 500 Kč na školku nebo školu v přírodě organizovanou školou v době školního roku, trvající minimálně 5 dní, 500 Kč na kurzy plavání organizované školou, podrobnosti na
http://www.rbp-zp.cz/pro-pojistence/balicky-prevence/mladez-od-7-do-18-let/ 
http://www.rbp-zp.cz/pro-pojistence/zasady-proplaceni/ 
www.rbp-zp.cz

• Oborová zdravotní pojišťovna (207)

příspěvky na letní tábory a školky poskytuje i letos.

Vzhledem k tomu, že již objektivně lze hodnotit loňský rok, čísla za rok 2017 hovoří jasně:.

OZP přispívá v rámci příspěvků ve VITAKARTĚ svým klientům na dětské letní tábory. Přitom průměrná výše příspěvku OZP v roce 2017 činila bezmála 1300 Kč. Maximální částka, kterou OZP přispěla svým klientům, činila dokonce 7230 Kč. A přestože je letní sezóna letos ještě před námi, již nyní můžeme trend předchozích let potvrdit. Využívat tyto příspěvky mohou všichni klienti OZP, kteří jsou zdarma zaregistrovaní do aplikace VITAKARTA.

Více zde:
https://www.benefityozp.cz/ anebo v článku:
http://www.adam.cz/clanek-2015060022-prispevek-pojistovny-ozp-pro-deti-na-tabor.html

• Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

i letos poskytuje příspěvek na letní tábory ve výši 300 Kč, a to pro děti od 6 do 16 let včetně. Příspěvek bude uznán jen v případě trvání tábora v délce minimálně 4 kalendářní dny, a lze jej uplatnit na tábory pořádané v období letních prázdnin. Příspěvek se vztahuje i na příměstské tábory. Letní tábory jsou propláceny do 31. 10. 2018 Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete na
https://www.cpzp.cz/programy/ v části „Zásady čerpání preventivních programů“. Seznam dokladů, nutných k podání žádosti, jakož i náležitosti, které doklady musí obsahovat, najdete na odkaze: https://www.cpzp.cz/programy/index.php?deti

Potvrzení o účasti na letním táboře – Formulář Potvrzení o účasti na organizovaném pobytuhttps://www.cpzp.cz/pdf/Potvrzeni_organizovanypobyt_2018.pdf


 

• Vojenská zdravotní pojišťovna (201)

nepřispívá na letní tábory. Může však přispět na jiné preventivní programy, jako je plavání nebo školu v přírodě. Každý pojištěnec VoZP ČR může v roce 2018 vyčerpat nanejvýš tři příspěvky ze všech preventivních programů.  Na školní sportovní a ozdravné pobyty lze čerpat až 500 Kč max. jednou v roce.
Komu a na co: pojištěncům ve věku od 4 do dovršení 21 let na sportovní či ozdravný pobyt (lyžařský kurz, sportovní soustředění, škola v přírodě) organizovaný mateřskou, základní nebo střední školou během školního roku. Pobyt musí trvat nepřetržitě nejméně pět dní vč. dne příjezdu a odjezdu.
Potřebné dokumenty a další podmínky najdete na:
https://www.vozp.cz/cs/klient/programy-preventivni-pece/Program-POHYB/

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR v roce 2018 dále pořádá patnáctidenní ozdravné pobyty v Černé Hoře nebo v Beskydech.
https://www.vozp.cz/cs/klient/ozdravne-pobyty-pro-detske-pojistence/2018/

• Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211)

na letní tábory nepřispívá.
Pojištěnec ve věku do 18 let může čerpat jednou ročně příspěvek až do max. výše 500 Kč na různé programy, jedním z nich je například ozdravný pobyt v přírodě nebo lyžařský výcvik organizovaný školkou/školou v ČR a realizovaný na území  ČR – „školka/škola v přírodě“, příspěvek se však neposkytuje na volnočasové aktivity.

Další možnosti najdete zde:
http://www.zpmvcr.cz/pojistenci/vyhody-pro-pojistence/fond-prevence-2018/program-pro-deti/

• Všeobecná zdravotní pojišťovna (111),

v letošním roce na tábory nepřispívá.

Pro děti nabízí příspěvky na prevenci kardiovaskulárního onemocnění:
– až 500 Kč
– na úhradu nákladů vynaložených při sestavení jídelníčku u obezitologa, praktického lékaře pro děti a dorost nebo diabetologa, nutričního terapeuta (specialista v oblasti výživy, nejedná se o výživového poradce) nebo
– na sportovní prohlídku absolvovanou za úhradu u lékaře nebo
– na pravidelné pohybové aktivity organizované mimo školu v kroužcích, sportovních klubech a podobně. Mezi takové aktivity patří např. aerobic, atletika, badminton, cyklistika, florbal, fotbal, volejbal, basketbal, kalanetika, jóga, plavání, gymnastika aj. Příspěvek není určen na jednorázové sportovní aktivity.
– až 500 Kč na pravidelné pohybové aktivity organizované školou

Dále nabízí:
– Tuzemský ozdravný pobyt – výše příspěvku na jedno dítě předškolního a školního věku (1. stupeň) činí až 1 200 Kč. Příspěvek je poskytnut v případě, že předškolní/školní zařízení se nachází v oblasti se znečištěným prostředím a má uzavřenou smlouvu s příslušnou regionální pobočkou VZP na konání tuzemského ozdravného pobytu v lokalitě s vyhovující kvalitou ovzduší.
– Mořský koník – děti mohou díky příspěvku z fondu prevence VZP absolvovat na doporučení lékaře finančně velmi výhodné léčebně-ozdravné pobyty u moře.

• Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)

sice přímo na letní tábory nepřispívá, má ale v nabídce jiné produkty a benefity, které lze využít.

V nabídce je i letos tzv. balíček pro žáky a studenty (od 6 do 20 let) ve výši do 300 Kč, který je možno využít na sportovní i pohybové aktivity a pomůcky pro prevenci úrazů (helma na lyže, na kolo, chrániče na kolena, plavecké brýle..).

Tento příspěvek lze využít kupříkladu  k částečné úhradě členských příspěvků v některém ze sportovních klubů, tedy opět pro podporu pohybových aktivit, přičemž vyplacení příspěvku není vázáno pouze na léto.

Další benefity  resp. příspěvky ze zdravotních programů ZPŠ, které se týkají dětí  a mládeže, jsou spojeny spíše s problematikou péče o zdraví (příspěvky na očkování, příspěvky pro celiaky apod.), můžete se s nimi blíže seznámit na stránce https://www.zpskoda.cz/pro-pojistence/zdravotni-programy-2018.

www.zpskoda.cz 


Přečteno: 613 x

Komentáře nejsou povoleny.