Změna podmínek letních táborů v Řepici

Dle zatím nejplatnějšího dokumentu Ministerstva zdravotnictví ČR (Hygienicko-protiepidemická opatření stanovené pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020) měníme podmínky pro naše letní tábory. Pro rodiče jsou důležité čtyři následující změny:

  • zahájení táborů bude v sobotu v 17:00 hod
  • ukončení tábora je následující sobotu v 9:00 hod
  • dokument prohlášení zákonných zástupců je nový formulář
  • každé dítě je nutné vybavit zásobou 5 roušek

Časy jsme museli upravit z důvodu nařízené doby mezi jednotlivými turnusy na dezinfekci tábora. Roušky pro děti je nutné mít jednorázové, nebo takové, které můžeme po použití vyhodit. Budeme je používat pouze při pohybu mimo tábor a volnou přírodu. Likvidace bude prováděna centrálně a je vyloučeno, aby si díte použitou roušku nechalo u sebe. Nejsme zařízeni na praní a dezinfekci roušek.

Příjezd na tábor
Při příjezdu na tábor je nutné vstoupit pouze hlavní bránou, kde bude prováděno měření teploty. Čas pro rodiče při předávání dětí bude omezen na minimum. Žádáme rodiče o omezení počtu doprovázejících osob dítěte. Zdravotní dokumenty předáte zdravotnici. Potvrzení o zdravotní způsobilosti Ministerstvo zdravotnictví doporučuje požadovat letošní i když dle zákona mé platnost dva roky. Uvítáme nové potvrzení, ale kdo ho již není schopen zajistit může doložit i vydané v roce 2019. Dále žádáme rodiče, aby nevyužívali táborové WC, umývárnu a kuchyň.

Omezení v průběhu tábora
Pro účastníky tábora asi největším omezením bude zvýšení požadavků na dezinfekci různých prostor a osobní hygienu. Na několika místech tábora musí být dezinfekční přípravek na ruce s virucidním účinkem. Pokud je to možné, poučte děti o způsobu aplikace na suché a osušené ruce. Doporučuji děti vybavit dalším, menším ručníkem z důvodu častějšího mytí rukou.

Materiální vybavenost
Dle výše zmiňovaného nařízení musíme pořídit některý materiál, s kterým jsme při stanovení ceny táborného nepočítali. Jedná se například o samostatné WC pro kuchařku, samostatné WC pro izolaci, mycí místo pro kuchařku, dezinfekční místa, jednorázové ručníky pro kuchařku a pro zdravotnici, odpadkové koše na zdravotnický materiál, rukavice, roušky, pracovní plášť a mnoho dalšího. Některé požadavky budou celkem náročné na přípravu (tekoucí voda u WC kuchařky).

Požadavek na rodiče
Cenu táborného již měnit nebudeme. Pokud někdo máte jakoukoliv možnost nám pomoci, tak to velice uvítáme. A to finančně i materiálně. U materiálních věcí se jedná především o: dezinfekční přípravky na ruce s virucidním účinkem, držáky na jednorázové ručníky, jednorázové ručníky, jednorázové roušky a rukavice, papírové utěrky, hadice vhodná pro styk s pitnou vodou, utěrky na dezinfekci povrchů, atd. Pokud prosím něco z toho můžete darovat, tak se ozvěte co nejdříve. V polovině června ostatní věci zakoupíme.

Všem moc děkujeme a těšíme se na tábory.


Přečteno: 176 x

Komentáře nejsou povoleny.